OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU ALAE

Před použitím těchto internetových stránek si prosím pozorně přečtěte tyto obchodní podmínky (dále jen "Podmínky"), které upravují Váš přístup k těmto stránkám, jejich používání a veškeré právní vztahy mezi majitelem, společností ALAE GROUP s.r.o. se sídlem Na Švihance 3, 120 00 - Praha 2 a Vámi.


Tyto Podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě eshop.alaegroup.cz, provozované společností ALAE GROUP s.r.o. se sídlem Na Švihance 3, 120 00 - Praha 2 IČO: 03365638. Odpovědná osoba: Veronika Evans, +420 731 312 184, evans@alaegroup.cz

Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami, nenavštěvujte internetové stránky eshop.alaegroup.cz (dále je "Stránky") ani je nepoužívejte. Přístupem k těmto Stránkám či jejich používáním dáváte na vědomí, že s těmito Podmínkami souhlasíte. Veškeré smluvní vztahy týkající se internetového obchodu www.alaegroup.cz/eshop  se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, vztahy neupravené Podmínkami se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Klikněte sem pro stažení úplného znění obchodních podmínek.